AysaSafarAysaSafar

آژانس ها و همکاران محترم، جهت درخواست عضویت در وب سایت آیساسفر و امکان خرید آنلاین و دریافت کمیسیون های مربوطه، لطفا فایل زیر را دانلود نمایید و پس از مطالعه و مهر و امضاء برای ما ارسال بفرمایید.
با تشکر از حسن اعتماد شما

عضو هستید؟

AysaSafarAysaSafar

By signing up, I agree to AysaSafar's Terms of Service, Privacy Policy, Guest Refund Policy, and Host Guarantee Terms

Already a member?

AysaSafarAysaSafar
Forgot password?

Don't have an account?


بر اساس ماده 45 قانون ماليات بر ارزش افزوده براي سال جاري، عوارض خروج از كشور براي هر مسافر به مقاصد بين المللي 75 هزار تومان و براي مقاصد زيارتي 37 هزار و 500 تومان است.
در راستاي اجراي قانون اخذ عوارض خروج از كشور تمام هموطناني كه قصد خروج از طريق مرز هوايي فرودگاه‌ها را دارند، موظف به پرداخت عوارض مصوب هستند.

 برابر قوانين مصوب، مسافران ايراني كه قصد خروج از كشور را دارند بايستي عوارض خروج از كشور پرداخت كنند و به استناد تبصره ماده 45 قانون ماليات بر ارزش افزوده، ايرانيان مقيم خارج از كشور كه داراي كارنامه شغلي از وزارت تعاون، كار ورفاه اجتماعي هستند در خصوص پرداخت وجوه عوارض خروج از كشور مستثني شده‌اند لذا كليه ايرانيان مقيم خارج از كشور براي خروج از كشور در صورت عدم ارائه كارنامه شغلي مي‌بايست برابر مقررات عوارض خروج از كشور پرداخت كنند.
هموطنان كه قصد مسافرت به خارج از كشور را دارند لازم است قبل از مراجعه به فرودگاه عوارض خروج از كشور خود را در شعب با نك ملي سراسر كشور پرداخت كرده تا در هنگام انجام فرآيندهاي پذيرش مسافر و حضور در گيت هاي گذرنامه با ارائه فيش واريزي به ماموران كنترل گذرنامه به سهولت تردد كنند.